Feed RSS Semnal - ziare.eclub.ro

Publicaţii pe locaţii

Centrale (48)
Diaspora (16)
Republica Moldova (8)
Bucureşti (74)
Alba (6)
Arad (8)
Argeş (13)
Bacău (4)
Bihor (8)
Bistriţa-Năsăud (7)
Botoşani (6)
Braşov (8)
Brăila (5)
Buzău (3)
Caraş-Severin (6)
Călăraşi (6)
Cluj (24)
Constanţa (16)
Covasna (2)
Dâmboviţa (9)
Dolj (8)
Galaţi (5)
Giurgiu (2)
Gorj (9)
Harghita (1)
Hunedoara (5)
Ialomiţa (2)
Iaşi (12)
Maramureş (8)
Mehedinţi (5)
Mureş (11)
Neamţ (4)
Olt (3)
Prahova (11)
Satu-Mare (4)
Sălaj (6)
Sibiu (10)
Suceava (7)
Teleorman (2)
Timiş (17)
Tulcea (3)
Vaslui (5)
Vâlcea (11)
Vrancea (6)

Feed RSS Semnal


marţi, 11.12.2018, ora 15:22:41

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRETUL VERDE anunță prelungirea, până la data de 28.02.2019, a Sesiunii 1/2018, Apel de selectie nr. 1/2018  pentru Măsura 1/3A, deschis inițial în perioada 12.11.2018 – 12.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018  Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2019  Beneficiari eligibili: Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) si grupuri de fermieri legal  constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României si care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare; Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi […]

The post Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 1/3A ”Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde” – versiune simplificată appeared first on ZiarulSemnal.marţi, 11.12.2018, ora 15:15:35

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRETUL VERDE anunță prelungirea, până la data de 28.02.2019, a Sesiunii 1/2018, Apel de selectie nr. 1/2018 pentru Măsura 10/6B, deschis inițial în perioada 12.11.2018 – 12.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018 Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2019 Beneficiari eligibili: Entități publice autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000 Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este de maxim 29.366 euro. Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din […]

The post ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” – versiune simplificată appeared first on ZiarulSemnal.luni, 10.12.2018, ora 15:46:32

Data limită de depunere a proiectelor se prelungește până la 18.12.2018, ora 16.00, în conformitate cu  Hotărârea CD nr. 47/10.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M5/6B ”Renovarea satelor” Tipurile de beneficiari eligibili: Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school; ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; Unități de cult. Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B – ”Renovarea satelor” – 64.403 euro Suma maximă […]

The post Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție – Nr. 1/2018 Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor” appeared first on ZiarulSemnal.luni, 10.12.2018, ora 15:35:21

Data limită privind depunerea proiectelor se prelungește până la 18.12.2018, ora 16.00, în conformitate cu Hotărârea CD nr. 47/10.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate […]

The post Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție Nr. 1/2018 Măsura M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” appeared first on ZiarulSemnal.luni, 10.12.2018, ora 10:22:08

PESTI MIX SRL, CUI 17605996, J17/1051/20.05.2005, cu sediul social în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, bl. E4A, sc. 5, et. 1, ap. 87, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR  ORIGINAL pentru punctul de lucru din Matca, nr. 213, județul Galați. Il declar nul.

The post Perdut CERTIFICAT CONSTATATOR appeared first on ZiarulSemnal.miercuri, 28.11.2018, ora 10:39:19

Astazi, 28.11.2018, UAT Matca scoate la concurs 1 post temporar vacant : Inspector in cadrul Biroului Politie Locala  ; Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs sunt:      (1) a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are […]

The post ANUNTUL PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR IN CADRUL BIROULUI POLITIE LOCALA appeared first on ZiarulSemnal.joi, 15.11.2018, ora 16:58:33

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Inspector de specialitate: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 07.12.2018, ora 9.00, – Proba interviu în data de 12.12.2018, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii superioare – vechime în muncă minim 5 ani – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (până la data de 28.11.2018) […]

The post Anunț CONCURS ANGAJARE appeared first on ZiarulSemnal.joi, 15.11.2018, ora 16:02:29

MTC CONSTRUCT SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 137 A (lângă ANL) angajează funcționar economic, cu experiență în contabilitate primară și studii superioare. Rugăm seriozitate.

The post Anunț ANGAJARE appeared first on ZiarulSemnal.joi, 15.11.2018, ora 14:40:51

S.C. PIN MAR S.R.L., CUI 30380769, J17/790/02.07.2012, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, județul Galați, administrator Pintilie Marian, declar pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE în original. Îl declar nul.

The post Pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE appeared first on ZiarulSemnal.miercuri, 14.11.2018, ora 14:43:47

SC DACAECUN AUTO 2015 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amplasare hală pentru repararea și întreținerea autovehiculelor”, propus a fi amplasat în sat Gohor, com. Gohor, jud. Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC DACAECUN AUTO 2015 SRL, sat Gohor, com. Gohor, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

The post Anunț MEDIU appeared first on ZiarulSemnal.^ Sus ^

română

Pagina principală
Ultimele ştiri
Ultimele ştiri economice
Ultimele ştiri culturale
Ultimele ştiri sportive
Ultimele ştiri externe
Ultimele ştiri IT & C
Ultimele postări pe bloguri

english

Home page
Last news
Last politics news
Last economic news
Last science & technology news
Last health news
Last sports news


Copyright 2018 Pandora Impex SRL.