Feed RSS Semnal - ziare.eclub.ro

Publicaţii pe locaţii

Centrale (48)
Diaspora (16)
Republica Moldova (8)
Bucureşti (74)
Alba (6)
Arad (8)
Argeş (13)
Bacău (4)
Bihor (8)
Bistriţa-Năsăud (7)
Botoşani (6)
Braşov (8)
Brăila (5)
Buzău (3)
Caraş-Severin (6)
Călăraşi (6)
Cluj (24)
Constanţa (16)
Covasna (2)
Dâmboviţa (9)
Dolj (8)
Galaţi (5)
Giurgiu (2)
Gorj (9)
Harghita (1)
Hunedoara (5)
Ialomiţa (2)
Iaşi (12)
Maramureş (8)
Mehedinţi (5)
Mureş (11)
Neamţ (4)
Olt (3)
Prahova (11)
Satu-Mare (4)
Sălaj (6)
Sibiu (10)
Suceava (7)
Teleorman (2)
Timiş (17)
Tulcea (3)
Vaslui (5)
Vâlcea (11)
Vrancea (6)

Feed RSS Semnal


joi, 16.09.2021, ora 22:27:31

Subsemnații Pavel Ionuț si Pavel Mihaela Anca titulari ai proiectului “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 48, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

The post ANUNȚ MEDIU appeared first on ZiarulSemnal.vineri, 03.09.2021, ora 15:55:18

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului “Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, judetul Galati”, cu amplasamentul în comuna Gohor, judetul Galati, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, judetul Galati, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

The post ANUNŢ PUBLIC appeared first on ZiarulSemnal.marţi, 31.08.2021, ora 20:58:57

Unitratea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului „Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, județul Galați”, cu amplasamentul în comuna Gohor, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, județul Galați, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

The post ANUNŢ PUBLIC appeared first on ZiarulSemnal.luni, 30.08.2021, ora 21:50:11

POHRIB ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în sat UMBRĂREȘTI, Comuna UMBRĂREȘTI, Str. DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 478, Județul GALAȚI, CUI: 38589680, având nr. de ordine în registrul comerțului: F17/664/2017, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

The post Anunț public appeared first on ZiarulSemnal.luni, 30.08.2021, ora 21:43:38

ENUȚĂ GABRIEL ȘI ENUȚĂ VALERIA, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, propus a fi amplasat în comuna Liești, str.Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

The post ANUNȚ PUBLIC appeared first on ZiarulSemnal.miercuri, 18.08.2021, ora 17:38:08

S.C. LEONMAR S.R.L. cu sediul în sat Corod, comuna Corod, nr. 1732, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activităților cod CAEN rev. 2 – 3811 (cod CAEN rev. 1 – 9003) – Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 – 5157) – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, pe amplasamentul din Municipiul Tecuci, T28, P. 104/20-104/20/2-104/21-104/21/2,104/22, județul Galați. Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00 la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galați, CP 800322. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului […]

The post ANUNȚ MEDIU appeared first on ZiarulSemnal.marţi, 10.08.2021, ora 10:22:54

Firma T.E.D.O TRUCK EXPLORING DAY OUTDOOR caută persoane dornice de un loc de muncă stabil și plin de provocări unde să formeze un mediu de lucru plăcut și prietenos. Dacă te potrivești pe următoarele posturi scoase la concurs poți deveni și tu parte din familia TEDO: – 1 administrator; – 1 bucătar; – 1 ajutor bucătar; – 2 vânzători. Abia așteptăm să ne cunoaștem!

The post Hai în echipa noastră! appeared first on ZiarulSemnal.luni, 09.08.2021, ora 12:57:37

SC DIONDI SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, bloc. A3B, sc. 3, ap. 56, județul Galaţi, înmatriculată la Registrul Comerțului Galaţi sub nr. J17/633/2010, cod unic de înregistrare fiscală nr. 27145526, declar pierdut Certificatului de înregistrare și Certificatele constatatoare emise de Registrul Comerțului. Le declar nule.

The post Anunț public appeared first on ZiarulSemnal.luni, 09.08.2021, ora 12:32:34

Subsemnatul IORDAN VASILE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spațiu alimentație publica” propus a fi realizat pe amplasament situat în Cv 15/P195, C.F. 101930, sat. Brăhășești, comuna Brăhășești, str. –, nr. –, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  titularului Iordan Vasile din localitatea Brăhășești, str. Principală, nr. 107, bl. -, sc. -, ap. -, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2.  

The post ANUNȚ MEDIU appeared first on ZiarulSemnal.joi, 29.07.2021, ora 11:14:17

LUCDEMON WELDING SRL având sediul social în municipiul Tecuci, Aleea Teilor, Nr. 2, Bloc C1, Scara 1, Etaj 3, Ap. 12, județul Galați, CUI: 42805260, având numărul de ordine în registrul comerțului J17/784/2020, declar pierdut Certificatul Constatator pentru activitățile care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii, pentru firma. Il declar nul.

The post Anunț public appeared first on ZiarulSemnal.^ Sus ^

română

Pagina principală
Ultimele ştiri
Ultimele ştiri economice
Ultimele ştiri culturale
Ultimele ştiri sportive
Ultimele ştiri externe
Ultimele ştiri IT & C
Ultimele postări pe bloguri

english

Last news
Last politics news
Last economic news
Last science & technology news
Last health news
Last sports news


Copyright 2021 Pandora Impex SRL.